De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft tijdens een controle gisteren, donderdag, in Terheijden en op verschillende locaties in Breda drie werknemers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. Hun werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning voor hen terwijl dit wel verplicht is.

De controle werd mede uitgevoerd door de Belastingdienst, UWV, politie, gemeente Breda en gemeente Drimmelen. Zij werden hierbij ondersteund door Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

De drie werknemers kwamen uit Macedonië en Georgië en werkten in een fabriek in Terheijden en vastgoedpanden in Breda. Voor het illegaal te werkstellen van vreemdelingen, bestaat in Nederland een ketenbepaling. Dat betekent dat niet alleen het bedrijf dat deze werknemers in dienst heeft wordt beboet, maar ook de bedrijven die een directe relatie hebben met deze bedrijven. De werkgever kan in elk geval boetes tegemoet zien voor de overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie doet verder nader onderzoek naar overtredingen van de Wet minimumloon, de arbeidstijdenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

De gemeente Drimmelen, waaronder Terheijden valt, heeft geconstateerd dat een van de medewerkers onderdak kreeg in het bedrijfspand. Dit is een overtreding van het bestemmingplan en dit wordt handhavend opgepakt.

Afgelopen dinsdag werden in Terheijden en Breda al vier personen door de politie aangehouden naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek naar hypotheekfraude. Eén van deze aangehouden personen is vermoedelijk ook als werkgever betrokken bij de controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie