Waarom Compli?

Met de slimme tool van Compli is jouw bedrijf optimaal voorbereid op inspecties van de Belastingdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Je voldoet namelijk moeiteloos aan de wettelijke eisen zoals de keten- en inlenersaansprakelijkheidsregeling, de Wet arbeid vreemdelingen , de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met Compli ben je verzekerd van compliance voor zowel jouw bedrijf als alle andere bedrijven in de keten. Compli stroomlijnt jouw bedrijfsprocessen, voorkomt boetes, juridische complicaties en imagoschade.

Met Compli beperk je de volgende risico:

Besteedt je werk uit aan een onderaannemer en betalen zij de loonbelasting niet? Op basis van ketenaansprakelijkheidsregeling kan jouw bedrijf hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. De Belastingdienst stelt dat dit kan worden voorkomen door “een goede administratie bij te houden” van bedrijfs- en persoonsgegevens. Maar dit is zeer complex, omdat je precies moet weten welke specifieke vereisten er van toepassing zijn op de bedrijven en medewerkers in jouw keten. Daarbij moet er een specificatie van gewerkte uren worden bijgehouden én dient alles te voldoen aan de AVG (privacy).

Huurt jouw bedrijf personeel in van een uitlener (bijvoorbeeld een uitzendbureau) en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Op basis van de inlenersaansprakelijkheidsregeling kan jouw bedrijf hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Ook bij het inlenen van personeel kan je er zelf voor zorgen dat je geen onnodig risico loopt door een correcte administratie bij te houden.

Voor bedrijven gevestigd in een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk hun personeel in Nederland werkzaamheden laat verrichten, geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Dit bedrijf is verplicht dit te melden via een online meldloket Posted Workers van het Ministerie van SZW. Als opdrachtgever dien je de melding te verifiëren. Overtreding van de WagwEU kan oplopen tot een boete van €21.750, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Werknemers van buiten de EU/EER of Zwitserland hebben meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) of Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Afhankelijk van hoe lang de werknemer verblijft.

 

De Wet Arbeid Vreemdelingen geldt niet alleen voor de werkgever van een derdelander maar ook voor de opdrachtgever van de werkgever die de derdelander feitelijk arbeid laat verrichten. Als jouw bedrijf dus werkt met een onderaannemer of uitzendbureau, en deze werkt met een illegale arbeidskracht, dan is jouw bedrijf ook in overtreding.

De boete hiervoor bedraagt € 8.000,- euro per persoon voor de werkgever, en dus ook voor jouw bedrijf. Dit geldt pér illegaal tewerkgestelde arbeidskracht. Voor het niet verstrekken van een kopie van een geldige vergunning als opdrachtnemer aan je opdrachtgever geldt ook een boete van € 1.500,- euro.

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs bevat de regels voor het inhuren en bemiddelen van personeel, zoals tijdelijke werknemers. Volgens deze wet hebben inleners een registratieplicht. Als inlener van personeel moet jouw bedrijf controleren of deze registratie in het Handelsregister correct is. Beide partijen kunnen een boete krijgen als dit niet het geval is. Bij overtreding bedraagt de boete €12.000 per werknemer.

Zorg voor compliancy en voorkom onnodige aansprakelijkheidsrisico’s met Compli.

De services van Compli

Compli Screening

Alle partijen in de keten worden bij aanmelding grondig gescreend middels gerichte vragen, in de juiste volgorde en met multiple choice antwoorden. Zo bepaalt Compli precies welke gegevens en documenten vastgelegd moeten worden. Hierna vindt doorlopende controle plaats.

Compli Check-in app

De Compli Check-in app maakt het eenvoudig om de compliance te controleren op jouw project. Ieder persoon op locatie kan eenvoudig inchecken met de app of door simpelweg een QR-code te scannen. Compli identificeert vervolgens de persoon en controleert direct of hij/zij compliant is. Is een persoon niet compliant? Dan ontvangen alle belanghebbenden hiervan direct een notificatie.

Aanwezigheids- en tijdsregistratie

Compli biedt naast compliancy ook real-time inzicht in wie waar aanwezig is of is geweest. Noodzakelijk in geval van calamiteiten en waardevol als referentie voor urenadministratie.

Compli koppelingen


Het Compli portal heeft diverse koppelingen met instanties en systemen waaronder de Kamer Van Koophandel en erkende online identiteitsverificatie software. Met de Compli rest-API kunnen jouw huidige systemen gemakkelijk gekoppeld worden met onze software.

Klaar om te ontdekken hoe Compli compliancy vereenvoudigt?

Plan direct geheel vrijblijvend en kosteloos een persoonlijk gesprek met een expert. In ongeveer 15 minuten ben je geheel op de hoogte van alle functionaliteiten. Wij demonstreren het portal van Compli en beantwoorden al je vragen.