Maaltijdplatform krijgt boete van € 176.000,-

Een platform voor de bezorging van maaltijden heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 176.000,-. Het platform heeft in 2018 22 buitenlandse werknemers (vreemdelingen) maaltijden laten bezorgen. Het platform had voor hen geen werkvergunning aangevraagd terwijl dit wel verplicht is. Het bedrijf overtreedt hiermee de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Een werkgever dient er voor te zorgen dat regels die gelden voor buitenlandse werknemers worden nageleefd. Uit onderzoek van de Inspectie SZW is gebleken dat de vreemdelingen maaltijden hebben bezorgd. Op basis van het boeterapport is geconcludeerd dat de werkzaamheden onder gezag van het platform hebben plaatsgevonden. Daarmee worden de vreemdelingen niet als zelfstandige aangemerkt, en gold er geen uitzondering op de werkvergunningsplicht.

Een werkgever mag alleen arbeidskrachten laten werken van wie de identiteit bekend is. Bekijk het stappenplan verificatieplicht.

Bron: Inspectie SZW