Als ondernemer wil je de risico’s van jouw bedrijfsactiviteiten natuurlijk zo laag mogelijk houden. Een van die risico’s is ketenaansprakelijkheid – een wettelijke verplichting die geldt voor opdrachtgevers in onder andere de bouwsector. Hoe kun je dat risico beperken?

Ketenaansprakelijkheid betekent dat een (hoofd)aannemer verantwoordelijk is én blijft voor de betaling van loonheffingen van zijn onderaannemers in de keten. Als een onderaannemer in de keten deze belastingen niet betaalt, is het nog steeds de hoofdaannemer die opdraait voor eventuele schulden die hierbij horen. Nu kun je denken: dat los ik op door het maken van contractuele afspraken, maar dit is absoluut niet voldoende om ketenaansprakelijkheid uit te sluiten.

Contractuele afspraken zijn prima. Ze kunnen helpen om de verantwoordelijkheden en risico’s binnen de keten te verdelen en je kunt vastleggen wie verantwoordelijk is voor de betaling van loonheffingen en afspraken maken over de garantie die de onderaannemer of inlener biedt voor de betaling van deze belastingen. Maar deze contractuele afspraken vervangen níet de wettelijke verplichtingen van de ketenaansprakelijkheid.

Het is dus belangrijk om als opdrachtgever of hoofdaannemer actief te blijven in het controleren van de verplichtingen van de onderaannemers in de keten. Dit kan door middel van het uitvoeren van controles en het bijhouden van de administratie van alle partijen in de keten. Zo kun je mogelijke risico’s tijdig signaleren en maatregelen nemen om deze te beperken. Daarnaast moet je, in geval van een inspectie door de Belastingdienst, een bewijs hebben dat je die controles daadwerkelijk uitvoert.

Je begrijpt: het is nogal een administratieve rompslomp om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Bovendien heb je behoorlijk wat kennis nodig over welke gegevens en documenten van bedrijven en medewerkers in de keten mogen in verband met de AVG en wat er moet worden vastgelegd voor de Belastingdienst.

De oplossing? Compli. Compli ontzorgt hoofdaannemers volledig op dit gebied. Wij hebben een unieke oplossing: onderaannemers houden hun administratie bij en wij valideren deze. Zo hoeft de hoofdaannemer zich minder zorgen te maken en is het risico op ketenaansprakelijkheid beperkt.

Benieuwd geworden?