log in
Log in
Uw risico’s2022-07-15T19:03:50+00:00

Uw risico’s

Werkt u met (onder)aannemers, uitzendbureaus of ZZP’ers? Controlerende instanties zoals de Belastingdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie kunnen uw bedrijf forse naheffingen en boetes opleggen wanneer
deze bedrijven niet voldoen aan wet- en regelgeving.
Reden om er alles aan te doen om dit te voorkomen. Maar hoe?

Contolerende instanties adviseren om een goede administratie bij te houden van bedrijven en arbeidskrachten die voor u werken in de keten. Maar die administratie is complex en uitgebreid. Er is kennis nodig van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving om te bepalen welke gegevens en documenten er van bedrijven en personen moeten en mogen worden vastgelegd.

Compli verzekert u van een juiste administratie en helpt u te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing
is bij
werken in de keten.

JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEIDFINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEIDFORSE BOETESNAHEFFINGEN

Juridische aansprakelijkheid Financiële aansprakelijkheidForse boetesNaheffingen

Welke risico’s loopt u?

De Europese en Nederlandse wet- en regelgeving waarmee u te maken heeft is ingewikkeld, veelomvattend en bevat vele uitzonderingen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste risico’s die voortvloeien uit het niet, of niet juist naleven van deze wet- en regelgeving.

Besteedt u werk uit aan een onderaannemer en draagt deze geen loonheffingen af aan de Belastingdienst? Op basis van ketenaansprakelijkheid kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De Belastingdienst stelt dat dit kan worden voorkomen door “een goede administratie” bij te houden van bedrijfs- en persoonsgegevens. Complex, want daarvoor moet u precies weten wanneer welke gegevens en documenten moeten worden vastgelegd. Daarbij moet u een specificatie hebben van gewerkte uren én ook nog eens voldoen aan de AVG (privacy).

Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Ook bij inlenen van personeel kunt u er zelf voor zorgen dat het risico van aansprakelijkstelling zo klein mogelijk blijft door een correcte administratie bij te houden.

Voor bedrijven gevestigd in een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk hun personeel in Nederland werkzaamheden laat verrichten, geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Dit bedrijf is verplicht dit te melden via een online meldloket Posted Workers van het Ministerie van SZW. U als opdrachtgever dient de melding te verifiëren. Overtreding van de WagwEU kan oplopen tot een boete van €21.750, zowel voor het bedrijf als voor u.

Werknemers van buiten de EU/EER of Zwitserland hebben meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) of Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Afhankelijk van hoe lang de werknemer verblijft.

De Wet Arbeid Vreemdelingen geldt niet alleen voor de werkgever van een derdelander maar ook voor de opdrachtgever van de werkgever die de derdelander feitelijk arbeid laat verrichten. Als u dus werkt met een onderaannemer of uitzendbureau, en deze werkt met een illegale arbeidskracht, dan bent u ook in overtreding.

De boete hiervoor bedraagt € 8.000,- euro per persoon voor de werkgever, en dus ook voor u. Dit geldt pér illegaal tewerkgestelde arbeidskracht. Voor het niet verstrekken van een kopie van een geldige vergunning als opdrachtnemer aan je opdrachtgever geldt ook een boete van € 1.500,- euro.

In de Wet allocatie arbeid door intermediairs staan de regels voor het inlenen en bemiddelen van personeel, zoals uitzendkrachten. Volgens deze wet hebben uitleners een registratieplicht. Als inlener van personeel moet u controleren of deze registratie in het Handelsregister juist is. Beide partijen kunnen een boete krijgen als dat niet zo is. Bij overtreding is de boete €12.000 per werknemer.

Risico’s beperken?

Compli verzekert u van een juiste administratie en helpt u te voldoen aan alle wet- en regelgeving die komt kijken bij werken in de keten. Daarnaast bespaart u op uw administratieve uren. Uw onderaannemer of uitlener is verantwoordelijk voor de administratie in Compli.


Wij zijn er voor alle hoofdaannemers en projectmanagementbureau’s die op een professionele manier de risico’s op aansprakelijkheid willen beperken bij werken in de keten.

plan een demo
Waarom compli

Praktijkvoorbeelden/cases

Go to Top