Over Compli

Compli heeft als doel om de complexe administratie van contractors en subcontractors te digitaliseren en te automatiseren. Middels slimme technologie helpt Compli zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is bij werken in de keten. Compli bespaart haar klanten en gebruikers boetes en administratie.

Compli is in 2022 opgericht door Ruud van der Molen. Ruud heeft ruim 10 jaar ervaring met ontwikkeling en implementatie van software op het gebied van compliance, toegangsmanagement en aanwezigheidsregistratie.

Een informatieveiligheid management systeem is opgezet conform de ISO 27001 standaard. Hiermee benadrukt Compli het belang van dataveiligheid van zowel eigen data als data van klanten.

Compli is tevens een samenwerking aangegeaan met het bedrijf Proved Compliance. Lees hier wat Proved Compliance te zeggen heeft over deze samenwerking:

Proved Compliance is een bedrijf dat gericht is op compliance vraagstukken op het gebied van Legal, Finance en HR. De oprichters hebben een schat aan ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, onderwijs en de advocatuur. Met hun juridische, economische en bedrijfskundige universitaire opleidingen zijn ze van alle markten thuis. Proved Compliance is een betrouwbare partner, die transparant is in haar communicatie en werkwijze. Diverse opdrachten zoals het implementeren van processen en/of systemen en/of het doen van compliance audits die allen bijdragen aan een integere organisatie op het gebied van wet & regelgeving, zijn succesvol afgerond.

Een van Proved Compliance ’s specialisme is zorgen dat bedrijven die werk uitbesteden dan wel personeel inlenen, beschermd worden tegen allerlei aansprakelijkheden. Wijze van aanpak is als volgt:

  1. Inzichtelijk maken hoe uitbestedingsketen gevormd wordt
  2. Toetsen aan het wettelijk kader dat van toepassing is
  3. Implementeren van de beschermingsmaatregelen ter voorkoming van boetes dan wel andere sancties
  4. Regelmatig uitvoeren van audits (random en/of specifiek)
  5. Bijhouden van wijzigingen in regelgeving die van toepassing kunnen zijn.

Compli is een samenwerking aan gegaan met Proved Compliance. Door de samenwerking met Compli is dit gehele proces geautomatiseerd. De expertise van Proved Compliance is ‘vertaald’ in diverse stroomschema’s die de basis vormen van Compli. Alle beschermingsmaatregelen zoals het uploaden van documenten, het invoeren van data, etc. kunnen nu op eenvoudige wijze getoetst en geaccordeerd worden.  Proved Compliance beschikt ook over een Privacy Officier, die Compli geadviseerd heeft op welke wijze voldaan moet en kan worden aan de privacy beginselen. Het hebben van een “Regeling Joint Controller” is een van de maatregelen die Compli heeft getroffen om de hoogst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van alle betrokkenen.